‘Elektronika’ kategória

A dióda

Szennyezőanyagok adalékolásával egy félvezetőkristályt egyik oldalon akceptor, a másik oldalon donor atomokkal N, illetve P típusúvá lehet alakítani. P-típusú szennyező anyagok 3 külső elektronnal rendelkeznek, ilyen a bór, az alumínium, a gallium és az indium, az N-típusú szennyezők pedig 5 külső elektronnal rendelkeznek, ilyen a foszfor, az arzén és az antimon. A teljes tananyag elérhetősége […]

A Wien-osztó helygörbéje

A Wien-hidas oszcillátor az egyik leggyakrabban alkalmazott szinuszos rezgéskeltő áramkör, melyet egyszerűen kivitelezhető hangolhatóságának, kedvező amplitúdó- és frekvenciastabilitásának köszönhet. A felépítéséből adódik, hogy ez egy lineáris RC oszcillátor. A szelektív hálózata az RC elemekből felépített Wien-osztó, vagy fél Wien-híd. Igazság szerint mindkét meghatározás helytelen. Pontosan úgy fogalmazhatunk, hogy eme oszcillátor lelke a Wien-híd, melyet RC-tagok […]

Bipoláris tranzisztor munkapontbeállítása – közös emitterű, bázisellenállásos fokozat

A bipoláris tranzisztor közös emitteres munkapontbeállítása bázisellenállás alkalmazásával oldható meg a legegyszerűbben. Eme ellenállás mellett már csak egy munkaellenállásra van szükség és kész is a fokozat, ahogy azt az 1. ábra mutatja. A munkapontbeállítás első lépéseként írjuk fel a kapcsolási rajz alapján a hurok-, illetve csomóponti egyenleteket, valamint a fontosabb összefüggéseket! A teljes tananyag elérhetősége […]

A tranzisztorok hőfokfüggése. A bázisosztós közös emitterű erősítő munkapontbeállítása, hőfokstabilizálása emitterellenállással.

Mint ismeretes, a tranzisztos bázis-emitter diódájának jelentős a hőfokfüggése. A hőmérséklet növekedése a félvezetőkben megnöveli a töltéshordozók koncentrációját. 1-os növekedés hatására 2mV-tal csökken aznyitófeszültség. Ez olyan, mintha a diódára 2 mV-tal nagyobb nyitóirányú feszültséget kapcsolnánk, így a bázisáram megnő, vele együtt az emitteráram is, így a munkapont eltolódik… A teljes tananyag elérhetősége: A tranzisztorok hőfokfüggése. […]

Visszacsatolt erősítők

Az erősítő alapkapcsolások, de a láncbakapcsolt erősítők nem minden esetben teljesítik azokat az elvárásokat, melyeket velük szemben támasztanánk. Ilyen elvárások lehetnek a következők: nagy bemeneti ellenállás; kis kimeneti ellenállás; megfelelő linearitás; kellően nagy sávszélesség; kis zaj. Az erősítők fontosabb tulajdonságai kedvezően befolyásolhatók a megfelelően felépített visszacsatolással. A visszacsatolás során az erősítő kimeneti jelének egy részét […]

Goldmark Péter Károly bemutatja a gyakorlatban is működő színes televízióját

1940. szeptember 4-én mutatták be az első működőképes színes televízió-rendszert. Az eljárást a CBS, vagyis a Columbia Broadcasting System néven ismert amerikai televízió társaság dolgozta ki, a CBS Kutatólaboratórium élén álló Peter Carl Goldmark (Goldmark Péter Károly), magyar származású amerikai mérnök vezetésével. Olvassa el itt!

A mérőerősítők

A mérőerősítők nagy bemeneti impedanciájú, szimmetrikus bemenetű, változtatható erősítésű egységek, melyek szimmetrikus, kisértékű (általában egyen-) feszültségek erősítésére alkalmasak úgy, hogy a szimmetrikus jelet erősítve, a közös módusú jelet nagy mértékben elnyomják. Fő alkalmazási területük a különbségi feszültségmérés pl. érzékelőkben, híderősítőkben, mikrofonerősítőkben, mindezt alacsony ofszet, alacsony ofszetdrift, valamint kis zaj mellett. A teljes tananyagok: Mérőerősítők  A […]

Mike Gábor: Szinuszos oszcillátorok

Az oszcilláció magyarul rezgést jelent. Az oszcillátorok olyan váltakozófeszültségű ge­nerátorok, melyek az idő függvényében meghatározott jelalakú, amplitúdójú és frek­venciájú rezgést állítanak elő. Jelalak szempontjából megkülönböztetünk: szinuszos-, háromszög- és négyszögoszcillátorokat. Szinuszos oszcillátorokat alkalmazunk pl. az adás- és vételtechnikában, a távközlésben, a számítástechnikában és a méréstechniká­ban. A szinuszos oszcillátorokat más néven harmonikus oszcillátoroknak is nevezzük. Min­den oszcillátornak […]

A digitális elektronika alapjai

A tananyag a következő elemeket tartalmazza: Törzsanyagok: pdf formátumban; megjeleníthetők a honlapon; letölthetők; valamint igény szerint nyomtathatók. Oktatóvideók; Példatárak: pdf formátumban; megjeleníthetők a honlapon; letölthetők; igény szerint nyomtathatók; kidolgozott példákkal; szimulációs feladatmegoldásokkal. Szimulációs szoftver(ek) és feladatok: a gyakorlati alkalmazások bemutatására; az áramköri működés bemutatására és ellenőrzésére; a példatári feladatok ellenőrzésére (önellenőrzésre); a gyakorlati foglalkozásokhoz (figyelembe […]

Relés hangerőszabályozó

Az alábbi hangerőszabályozó elektromágneses relékkel kivitelezett. Jellemzői: logaritmikus karakterisztika; csillapítás: 0 és 63 dB közötti, 64 lépésben, 1 dB-es felbontással; Arduino Nano alapú: Az Arduino A0-ás bemenetére van kötve a potenciométer csúszkája; A csúszóérintkező feszültsége 0 és 5V közötti, az elfordulás függvényében; A 10-bites feldolgozásnak köszönhetően ez 0 és 1023 közötti értékeket eredményez; 6 relével […]

Powered by WordPress | Designed by: wordpress themes free | Find Free WordPress Themes and find best wordpress themes at wordpress 4 themes.