Ellenállások (villamos vezetők) hőmérsékletfüggése

Az ellenállások, de általában minden villamos vezetőanyag fajlagos ellenállása 20 Celsius-on értelmezett.

A vezetőanyagok egyik csoportjában a hőmérséklet növekedésével az ellenállásérték növekszik. Ezek az anyagok hideg állapotban jó vezetőképességgel rendelkeznek, ezért hidegellenállásnak nevezzük őket. A pozitív hőmérsékleti együtthatójú anyagok ellenállása tehát a hőmérséklet növekedésével együtt növekszik (pozitív termikus koefficiens: PTK, Positive Temperature Coefficient: PTC). A másik csoport anyagaira az a jellemző, hogy a az ellenállásuk a hőmérséklet növekedésére csökken. Ezek az úgynevezett melegellenállások.

A teljes tananyag: Ellenállások hőfokfüggése

A tananyag a következő megkötések szerint használható fel:   by-nc-sa

 

anim1

Az animáció forrása: http://regi.sdt.sulinet.hu

 

anim2

Az animáció forrása: http://regi.sdt.sulinet.hu

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: wordpress themes free | Find Free WordPress Themes and find best wordpress themes at wordpress 4 themes.