Feszültséggenerátorok üzemei

A soros kapcsolás modellje – és a vele kialakított valóságos feszültséggenerátor terhelt üzemmódja – lényegében bevezetője a fémes vezetőjű átviteltechnikai modellnek. A kitűzött feladat lényegében annak az igazolása, hogy fémes vezetőjű átviteltechnikai modell esetén a legnagyobb – nyelő által elfogyasztott – teljesítmény az optimális illesztésű üzemmódban adódik. Ennek igazolásához a távközlésben alkalmazott normál-generátort vettük alapul (de természetesen a levezetett összefüggéseknek általános aspektusa is van): Ez olyan generátor, melynek üresjárati kapocsfeszültsége 1,55 V és belső ellenállása 600 Ω. Eme generátorral megvalósított rendszert vizsgáltuk a rövidzárási üzemtől a szakadási üzemig, különös gondot fordítva az optimális illesztési módra. A feldolgozott tananyag az egyes generátorüzemmódok elemzését egymás mellett (párhuzamosan) taglalja, ezáltal az üzemmódok közötti analógiák, eltérések könnyen megláthatók. Az optimális illesztés teljesítménytételének igazolása algebrai és grafikus úton történik.

A teljes tananyag: Feszültséggenerátorok üzemei.

A tananyag a következő megkötések szerint használható fel:   by-nc-sa

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: wordpress themes free | Find Free WordPress Themes and find best wordpress themes at wordpress 4 themes.