Mike Gábor: Szinuszos oszcillátorok

Az oszcilláció magyarul rezgést jelent. Az oszcillátorok olyan váltakozófeszültségű ge­nerátorok, melyek az idő függvényében meghatározott jelalakú, amplitúdójú és frek­venciájú rezgést állítanak elő. Jelalak szempontjából megkülönböztetünk: szinuszos-, háromszög- és négyszögoszcillátorokat. Szinuszos oszcillátorokat alkalmazunk pl. az adás- és vételtechnikában, a távközlésben, a számítástechnikában és a méréstechniká­ban.

A szinuszos oszcillátorokat más néven harmonikus oszcillátoroknak is nevezzük. Min­den oszcillátornak szerves része a frekvenciameghatározó hálózat, mely általában LC-, RC-, kvarckristály. Ettől eltérő a felépítése az elosztott paraméterű rezgőkörös oszcillá­toroknak (jelen ismertetőnek ez nem része).

A tananyagban megismerkedhetnek az RC-, az LC-, a kvarc-, oszcillátorokkal, mint harmonikus oszcillátorokkal, valamint az úgynevezett relaxációs oszcillátorokkal, a függvénygenerátorokkal. Emellett ízelítőt kaphatnak a különböző hullámalakokat digitális szintézis útján előállító áramkörök működéséről.

A tananyag elérhetősége: Mike Gábor: Szinuszos oszcillátorok, oktatói kiegészítés: itt

A tananyag a következő megkötések szerint használható fel:   by-nc-sa

 

A témakör csoportosítása eszerint alakul:

1. Elméleti tananyagok:

  • RC- oszcillátorok: Wien-hidas, fázistolós, kettős T- szűrős, áthidalt t-szűrős, kétfázisú;
  • LC-oszcillátorok: trenszformátoros visszacsatolású (Armstrong-Meißner), Hárompont kapcsolású (Colpitts-, Hartley-, Clapp-, Vackař-), valamint negatív ellenállást tartalmaz;
  • Kvarcoszcillátorok;
  • Függvénygenerátorok;
  • Szintetizált szinuszos áramkörök.

2. Ellenőrző kérdések

3. Tesztsorok

4. SZIMULÁCIÓS ÉS MŰSZERES MÉRÉSEK VALAMENNYI TÍPUS ESETÉBEN (az áramkörök mérési metódusai, az erre a célja kialakított mérőpanelok, céláramkörök, valamint szimulációs mérések segítségével. Ez utóbbit a TINA-TI és az LTSpice ingyenes programokkal megvalósítva).

5. Az oktatócsomag elkészítéséhez felhasznált szoftverek (melyek nyílt forráskódú, vagy Freeware programok, az ingyenesség érdekében, az operációs rendszertől az alkalmazásokig).

ernyo

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: wordpress themes free | Find Free WordPress Themes and find best wordpress themes at wordpress 4 themes.